Берёзовский районный исполнительный комитет

Берёзовский районный исполнительный комитет
burger
Главная // Электронные обращения

Электронные обращения

Подача электронных обращений

Электронные обращения в  Березовский райисполком подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

 

Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, их представители, представители юридических лиц реализуют право на подачу электронных обращений только посредством государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц.

 

Данная система предназначена для подачи в государственные органы и иные государственные организации электронных обращений и получения ответов (уведомлений) на них.

 

Доступ к системе учета и обработки обращений обеспечивается посредством сайта в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу  https://обращения.бел.
Падача электроных зваротаў

 

Электронныя звароты ў Бярозаўскі райвыканкам падаюцца і разглядаюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2011 г. № 300-З ”Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб“.

 

Грамадзяне, у тым ліку індывідуальныя прадпрымальнікі, іх прадстаўнікі, прадстаўнікі юрыдычных асоб рэалізуюць права на падачу электронных зваротаў толькі праз дзяржаўную адзіную (інтэграваную) рэспубліканскую інфармацыйную сістэму ўліку і апрацоўкі зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб.

 

Дадзеная сістэма прызначана для падачы ў дзяржаўныя органы і іншыя дзяржаўныя арганізацыі электронных зваротаў і атрымання адказаў (паведамленняў) на іх.

 

 Доступ да сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў забяспечваецца праз сайт у глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт па адрасе   https://обращения.бел.

 


Полезные ссылки